Februar 2017

Steppenadler (Aquila nipalensis)

Steppenadler (Aquila nipalensis)                                                           Adlerwarte Berlebeck

Junger Schimpanse (Pan)

Junger Schimpanse (Pan)                                                                      Zoo Osnabrück

Erdmännchen (Suricata suricatta)

Erdmännchen (Suricata suricatta)                                               Zoo Osnabrück

 

Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)

Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)                                                         Zoo Osnabrück

Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)

Rosapelikan (Pelecanus onocrotalus)                                  Zoo Osnabrück

Gänsegeier (Gyps fulvus)

Gänsegeier (Gyps fulvus)                                                   Adlerwarte Berlebeck