Falken

Wanderfalke (Falco peregrinus) Küken.

Wanderfalke (Falco peregrinus)     Küken                                       Adlerwarte Berlebeck

Jungtier – Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)

Jungtier – Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)                                        Adlerwarte Berlebeck

Wanderfalke (Falco peregrinus) Jungtier und ein Lannerfalke (Falco biarmicus) Jungtier.

Wanderfalke (Falco peregrinus) Jungtier und ein Lannerfalke (Falco biarmicus) Jungtier.          Adlerwarte Berlebeck

Jungtier – Turmfalke (Falco tinnunculus)

Jungtier – Turmfalke (Falco tinnunculus)                                                          Adlerwarte Berlebeck

Jungtier – Wanderfalke (Falco peregrinus)

Jungtier – Wanderfalke (Falco peregrinus)                                  Adlerwarte Berlebeck

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)                                  Adlerwarte Berlebeck

Küken – Wanderfalke (Falco peregrinus)

Küken – Wanderfalke (Falco peregrinus)                                     Adlerwarte Berlebeck

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)                                Adlerwarte Berlebeck

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)

Lanner oder Lannerfalke (Falco biarmicus)                                       Adlerwarte Berlebeck

Falken (Falco)

Falken (Falco)                                                                 Adlerwarte Berlebeck