Falken

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)                                                     Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)                                                 Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)                                           Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.                                                      Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.                                                      Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug) Jungtier, Küken.                                                              Adlerwarte Berlebeck

Turmfalke (Falco tinnunculus)

Turmfalke (Falco tinnunculus)                                                                                        Adlerwarte Berlebeck

Turmfalke (Falco tinnunculus)

Turmfalke (Falco tinnunculus)                                                                         Adlerwarte Berlebeck

Turmfalke (Falco tinnunculus) – Küken.

Turmfalke (Falco tinnunculus) – Küken.                                                                               Adlerwarte Berlebeck

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug)

Sakerfalke, Saker oder Würgfalke (Falco cherrug).                                                       Adlerwarte Berlebeck